Ochrana osobních údajů

GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů z pera EU.

Pokud se registrujete do Klubu GLOBAL 3000 - společnost Global 3000 s.r.o., Benešova 1279/5, 152 00 PRAHA 5 (dále jen „Společnost“), najdete v tomto článku informace, jak bude s Vašimi údaji nakládáno.

Zpracování údajů firmou najdete v tomto článku (PDF)

Zpracování údajů námi, tedy registrací přes formulář na webu www.global3000-cukrovinky.eu do Klubu GLOBAL 3000.

Vyplníte registrační formulář svými údaji. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu přijde informační e-mail. Na naši e-mailovou adresu přijde Vámi vyplněná registrace. Zaplacením registračního poplatku souhlasíte se zpracováním Vašich údajů, tj. vyplněním Přihlášky za člena Klubu GLOBALl 3000, odesláním Přihlášky Společnosti a odesláním registračního balíčku na Vaši adresu.

Máte 14 dní na zaplacení poplatku za registraci. Během této doby Vaše údaje uchováváme v e-mailové schránce, která je opatřena heslem. Pokud tato doba uplyne a Vy registrační poplatek nezaplatíte, Vaše údaje budou tímto okamžikem smazány.

Pokud ve 14denní lhůtě poplatek zaplatíte, Vaše údaje budou vyplněny on-line do systému Klubu GLOBAL 3000 - Společnosti Global 3000 s.r.o. (správce údajů), do Virtuální kanceláře, do které máte přístup a své údaje si můžete sami spravovat. S Vašimi údaji se dále nic neděje. Z naší strany po vyplnění on-line registrace Vaše údaje také mažeme a dál s nimi nijak nenakládáme. Obdržíte od nás při odeslání registračního balíčku pouze jeden informační e-mail s odkazy a potřebnými radami.

Čestně prohlašujeme, že při registraci přes formulář na našich stránkách bude s Vašimi údaji nakládáno dle zákona. Vaše údaje využijeme pouze k vyplnění on-line registrace dle zásad MLM systému Klubu GLOBAL 3000. Z naší strany Vaše údaje nijak neukládáme, neprodáváme je třetím stranám ani s nimi dál nenakládáme v rozporu se zákonem. Dále se správa Vašich údajů týká pouze Klubu GLOBAL 3000.

Ochrana osobních údajů

Nabídka spolupráce s Klubem GLOBAL 3000 prostřednictvím stránek www.global3000-cukrovinky.eu je podmíněna ze strany Provozovatele stránek poskytnutím Vašich osobních údajů pro vyplnění a odeslání “Přihlášky za člena Klubu GLOBAL 3000”.

Souhlas je udělován zpracovateli údajů:
Provozovatelem je Jitka Kopincová, Peškova 517, 403 31 Ústí nad Labem, IČ: 46730648 vedená jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Rozsah zpracování:
Registrovaný souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů ze strany správce údajů:
a) identifikační a adresné údaje: jméno a příjmení, adresa
b) elektronické kontaktní údaje: email, telefon, IP adresa
c) firemní údaje: název firmy, sídlo, IČ, DIČ

Účel a doba zpracování:
Registrovaný souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro níže uvedené účely a v níže uvedeném rozsahu:
a) Pro vytvoření a zpracování registrace do Klubu GLOBAL 3000.
b) Osobní údaje registrovaného uživatele nejsou předávány žádné třetí osobě.
c) Osobní údaje registrovaného uživatele uložené v elektronické podobě jsou v databázi správce údajů chráněné proti odcizení a nemá k nim přístup nikdo nepovolaný.

Informace o zpracování osobních údajů a právech registrovaného:
Osobní údaje registrovaného uživatele jsou zpracovávány elektronicky i manuálně ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům. Registrovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům v on-line kanceláři Klubu GLOBAL 3000, má právo na jejich výmaz nebo opravu, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat námitku u dozorového úřadu. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou správce daně. Registrovaný uživatel prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a souhlasí s ním.

Provozovatel stránek Jitka Kopincová spolupracuje s Klubem GLOBAL 3000, který je oprávněný nakládat s osobními daty a zpracovávat je pouze při splnění svých povinností.

KONTAKTY
+420 603 193 647
jitka@jitkakopincova.cz
SLEDUJTE NÁS  
+420 603 193 647 jitka@jitkakopincova.cz